تاییدیه

از اعتماد شما سپاسگزاریم. اگر بیعانه واریز کرده باشید، تا ۲۴ ساعت آینده، کد تخفیفی برای شما پیامک میشود که بتوانید جمعه ۲۶ آبان فقط با پرداخت ۱ میلیون و هفتصد هزار تومان، در دوره محتوای پولساز ثبت نام کنید.

اگر ۲۴ ساعت گذشت و کد را دریافت نکردید به ییج آکادمی راه دایرکت بدهید.