ثبت نام دو مرحله ای دوره محتوای پولساز

محصولات دوره محتوای پولساز

ثبت نام دو مرحله ای دوره جامع محتوای پولساز

توجه: پرداخت قسط اول، به منزله ی تعهد به پرداخت قسط دوم تا تاریخ ۱۵ خرداد میباشد.

با پرداخت قسط اول، آدرس و مشخصات ار شما گرفته میشود و ۴ محصول مکمل دوره محتوای پولساز براب شما ارسال میشود.

پس از پرداخت قسط دوم، دوره محتوای پولساز برای شما فعال میشود و ارتباط با مشاور شخصی نیز برقرار میشود.