مشخصات فردی

مثال: ساکن کرمان اما در حال حاضر دانشجوی تهران

مهارتجوی کدام دوره هستید؟(ضروری)
از کدام دوره به درامد رسیده اید؟(ضروری)
این سوال را برای دوره ای پاسخ دهید که از آن به درامد رسیده اید.
اگر مهارتجوی طراحی لوگو هستید و در جریان اشتغال نیستید، به این سوال پاسخ ندهید.
اگر مهارتجوی جریان اشتغال هستید و در طراحی لوگو نیستید، به این سوال پاسخ ندهید.
برای مثال این ماه ۵ میلیون
برای مثال طی سه ماه اخیر مجموعا ۲۰ میلیون درامد داشته ام.
طی سه ماه اخیر مجموعا ۲۰ میلیون درامد داشته ام.